• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/bttdd.zeytinburnusubesi
  • https://twitter.com/bttddzburnu

BATI TRAKYA'NIN KRONOLOJİK TARİHÇESİ

 M.Ö.2000-M.S.1 y.y: Trakların bölgeye yerleşmesi, daha sonra 1361 yılına  yılına  kadar  Batı  Trakya'da  İskitler, Persler, Galliler, Daklar, Alanlar, Makedonlar, Doğu Roma  lılar hakimiyet kurmuşlardır. M.S. 4. yüzyılda Hun ve Avar, 9.yüzyılda  Peçenek, 11.yüzyılda  Kuman Türkleri  bölgeye yerleşmiş ve hakimiyet kurmuşlardır.

     1363-1913: Batı Trakya'da Osmanlı İmparatorluğu hakimiyet  kurmuştur. 3 Mart  1878 Antlaşması ile bölge geçici olarak Bulgaristan'a bırakılmıştır. 4  Mart 1878  yılında ise Rodop Türk Geçici Hükümeti kurulmuştur. 1878 senesinde gerçekleştirilen Berlin  Kongresiyle Batı Trakya tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içine girmiştir.

     10 Ağustos 1913-24 Ekim 1913: Bu tarihte Batı Trakya Geçici Hükümeti kurulmuştur. Bu hükümet Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini keserek görev yapmıştır.

     29  Eylül 1913: İstanbul  Antlaşması'yla  bölge Osmanlı İmparatorluğu tarafından Bulgaristan'a bırakılmıştır.

     2  Ekim 1913: Batı  Trakya  Hükümet-i Müstakilesi ilan   edilmiştir. Batı Trakya  1913-1918  yılları arasında fiilen ve hukuken Bulgaristan'ın egemenliğine girmiştir.

     1-14 Kasım 1913: Atina Antlaşması ve 3 no'lu protokol Yunanistan  tarafından  imzalanmıştır. Türk  okulları  tanınmış, bunların  gelir kaynaklarına dokunulmayacağı ve eğitimin azınlık dilinde yapılacağı hükmü getirilmiştir.

     20 Ekim 1919: Müttefiklerarası Batı Trakya Türk Hükümeti  kurulmuştur. 22  Mayıs 1920  tarihinde Yunanistan'ın  çeşitli entrikalarıyla feshedilmiştir.Ancak Batı Trakya Türkleri  devleti  feshetmemek için Yunanistan'a karşı direnmişlerdir. Bu  durum karşısında Batı Trakya'ya giren Yunan İşgal  Kuvvetlerinin  büyük  baskısı  sonucunda Üçüncü Batı Trakya  Türk Cumhuriyeti tarihe karışmıştır.

     1923 yılında Türkiye  ile  İşgal  Kuvvetleri arasında Lozan'da yapılan Antlaşmayla Batı Trakya Türkleri mübadele dışında  bırakılarak ulusal azınlık hakları Lozan Barış Antlaşması'nın 37.ila 45. maddeleri arasında garanti altına alınmış ve konferansa katılan ülkeler bu hakların uygulanacağı hususunda garanti vermiş;Garantör Ülke olarak antlaşmayı imza etmişlerdir.