• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/bttdd.zeytinburnusubesi
  • https://twitter.com/bttddzburnu

TÜZÜĞÜMÜZ

TÜZÜGÜMÜZ
 

Bati Trakya Türkleri Dayanisma Dernegi, Bakanlar kurulunun 24 Ocak 1980 tarih ve 8/287 sayili karari ile kamu yararina çalisan derneklerden sayilmis bulunmaktadir.

Kurulus  Tarihi              : 1946-Istanbul
Adres                                    :  Hacibesiraga Tekkesi No: 5 Cagaoglu/ Istanbul
Madde 1- Asagida adlari yazili kurucular 1946 yilinda merkezi Istanbul olmak üzere Bati Trakya Türkleri Dayanisma Dernegi adi ile bir yardimlasma dernegi kurmuslardir.
Madde 2- Kurucular :
Baki Zorlu               : T.C . Fatih Sofular Cad. No : 10
Hayrettin Giray       : T.C. Marangoz  Aksaray Davutpasa Tramvay Cad.  No.202
Ali Özüner               :T.C. Serbest Sinanaga Fazilet Sok. No: 23
Muhittin Karasu      :T.C. Mürettip Ankara Cad. No: 52
Muharrem Trak       :T.C. Kunduraci Alemdar Yerebatan Cad. 45/1 Cagaloglu
 Madde 3- DERNEGIN AMACI VE AMACA YÖNELIK FAALIYETLERI
             A) DERNEGIN AMACI
Anavatana yerlesmis olan Bati Trakya'lilar ile halen Bati Trakya'da ve farkli ülkelerde yasayan Türk Azinligi bir bütün teskil ederler.
a) Yasalarin, uluslararasi ve ikili  antlasmalarin Bati Trakya Türk Azinligina tanidigi tüm haklari yurt içinde ve yurtdisinda savunmak.
b)  Bati Trakya Türk Azinliginin Yunanistan devletince gasp edilen haklarinin iadesi için çalismak, uygulanan asimilasyon politikalarini uluslararasi kuruluslar ve Lozan Baris antlasmasinin imzaci devletleriyle, Bati Trakya Türk azinliginin garantörü Türkiye Cumhuriyeti ve diger devletler nezdinde dile getirmek.
c) Bati Trakya Türk Azinliginin mevcudiyetini  Bati Trakya'da sürdürebilmesi, Lozan Baris antlasmasinin imzalanmasi esnasinda Bati Trakya Türk Azinligina ait toprak bütünlügünün korunmasi ve kendi kaderlerini tayin edebilme hakkini saglayabilmek için her türlü faaliyette bulunmak.
d)  Atatürk ilke ve Devrimlerinin birlestirici gücünü Bati Trakya'da yasayan Türk Azinligi arasinda en kutsal görev olarak benimsetmek.
e) Bati Trakya'da Türk varligini ve eserlerini yasatmak, Türk eserlerinin korunmasi, restorasyonu ve yasatilmasi için uluslararasi kuruluslarin ilgilerini , maddi ve manevi desteklerini saglamak; yenilerini insa etmek.
f) Türkiye'de veya Bati Trakya disinda yasayan Bati Trakya'lilarin sorunlarinin çözümünü saglamak için her türlü çalismalari yapmak.
g) Türkiye'de veya Bati Trakya disinda yasayan  Bati Trakya'lilarin kendi kültürel degerlerinden ve sosyal yasantilarindan kopmamalarini saglayacak çalismalari yapmak.
Dernegin baslica amaçlaridir.
B) DERNEGIN AMACINA ULASMAK IÇIN GERÇEKLESTIREBILECEGI  FAALIYETLER
 a)  Bati Trakya'da ve disinda kurulmus bulunan Bati Trakya Türk Azinligi ile ilgili dernekler , Sivil Toplum Örgütleri ve diger uluslararasi kuruluslarla (ilgili mercilerden izinleri alinmak kaydiyla) birlikte etkinlikler düzenlemek, gerek görülmesi durumunda vakif kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katilmak, gerekli izin alinarak derneklerin izinle kurabilecegi tesisleri kurmak, dernegin amaci ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diger derneklerle veya vakiflarla, üniversitelerle, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluslariyla ortak bir amaci gerçeklestirmek için çalismalar yapmak, plâtformlar olusturmak, uluslararasi faaliyette bulunmak, yurt disindaki dernek veya kuruluslara üye olmak ve bu kuruluslarla proje bazinda  ortak  çalismalar yapmak veya yardimlasmak,
b)  Kanuni sinirlamalar müstesna, miktar ve degeri sinirlanmamis olarak tasinir ve tasinmaz mallari veya her ikisinden mütesekkil
Her çesit mal ve mülke ve mal varligina bagis ,vasiyet sair ölüme bagli tasarruflar yolu ile veya satin alma,kiralama yahut leasing suretiyle sahip olmaga ve kullanmaya,sahip olduklarini
Satmaya, devir ve ferag etmeye, gelirlerini tahsil ve sarfa,
c) Egitim ve ögretim faaliyetleri için;kurs, seminer, konferans ve panel gibi egitim çalismalari düzenlemek, yurt, pansiyon, kitaplik ve okuma odasi açilip isletilmesine (yasada gösterilen ilgili makamlardan izin almak kaydi   ile)
d) Sosyal yardim Faaliyetleri için; Çocuk bakim yuvasi(Kres ve gündüz bakim evi) Huzurevi, as ocagi açilip  isletilmesine ,(yasada gösterilen ilgili makamlardan izin almak kaydi ile)
e)  Sportif faaliyetler için;  Spor sahasi, spor salonu açilip isletilmesine (yasada gösterilen ilgili makamlardan izin almak kaydi ile)
f)  Dergi, yazili eser, tanitici brosür ve materiyaller yapilmasi ve basmaya.
h) Amacin gerçeklesmesine hizmet edecek fikir ve sanat eserleri sahipleri ile bunlari üretenlere ayni ve nakti yardimlarda bulunmak
i)  Sosyal ve kültürel amaçli kurs ve organizasyonlara destek amaçli, ayni ve nakti yardimlarda bulunmak.
j) Kültürel geziler, sanatsal konser ve etkinlikler, balo, yemekli toplantilar, dayanisma geceleri, resim ve sanat eserleri sergileri düzenlemek
k) Folklorik çalismalar yapmak, gösteri ve sergiler düzenlemek.
l)  Bagis, teberru ( gerekli izinler alinarak) amaçlarin gerçeklesmesi için yardimlar toplanmasi. Toplanan gelirlerin amaca tahsisi ve harcanmasi.
m) Bati Trakya Türk Azinligi mensubu veya Bati Trakya’da Türk Kültürüne hizmet etmis kisiler ile, dernek üyeleri ve ögrencilere sosyal amaçli yardim ve burslar vermek.
n) Bati Trakya ile ilgili, kaynak ve bilgi içeren hertürlü doküman, yayin ve materyalin temini, arsivlenmesi ve dagitimini saglayarak amaçlarin gerçeklesmesi için faaliyetlerde bulunmak.
Madde 4- DERNEK ÜYELERI
A-   ASIL ÜYELER
B-   FAHRI ÜYELER 'den olusur.
a)    ASIL ÜYELER : 18 yasini ikmal etmis fiil ehliyetine sahip her Bati Trakya'li ile etabli kökenli bir aile ferdinden anne veya baba tarafindan soy bagi ile baglantili olanlarla ayni esaslar dahilinde Türkiye'de bulunan her Bati Trakya'li Türk ve esleri ile çocuklari dernege asil üye olabilir.
b)    FAHRI ÜYELER : Bati Trakya Türkleri Dayanisma Dernegine ve Bati Trakya davasina maddi manevi katkilari dokunan bütün vatandaslar konumlarinda yasal sakincalar olmadigi müddetçe talepleri ve yönetim kurulunun olumlu karar vermesi halinde fahri üye olabilirler.
Madde 5- DERNEGE ÜYE OLABILME KOSULLARI
a)       Dernege asil üye olmak isteyenler dernek tüzügünün hükümlerine uymak zorundadir. Bunun için dernekler yasasina göre dernekçe bastirilmis ve üyenin adi-soyadi, nüfus kayitlarini sicillerini belirten üyelik formunu hakikatlere uygun sekilde doldurarak imzalanmasi gerekmektedir.
b)       Doldurulan üyelik formu dernegin eski iki üyesi tarafindan imzalanarak iki resim ile birlikte yönetim kuruluna verilir.
c)       Yönetim kurulu müracaatta bulunan kisinin üyelik talebini 30(otuz) gün içinde ilk toplantisinda karara baglar.
d)       Bati Trakya Türkleri Dayanisma Dernegine üye olacaklardan 5 ( Bes  ) YTL kayit ücreti alinir.
e)       Yönetim Kurulu karari ile üyelige kabul edilen üye yillik aidatini öder ve kaydi subelerde üye kayit defterine islenir.
f)       Üyelik için genel merkez yönetimine müracaat halinde basvuru formu teslim alinip, basvuru sahibine de bildirilerek istedigi en yakin subeye kaydi yapilmak üzere üyelik basvuru formu havale edilir. Ancak yakin bir sube tayin edilememesi durumunda üyelik kaydi genel merkeze yapilir. Genel Merkezin üyelik kaydi için  havale ettigi kisinin  ilgili sube yönetimi hiçbir nedenle üyelik kaydinin yapilmasini red edemez.
g)       Halen genel merkez üyesi olan veya yeni üyelik basvurusunda bulunacak olanlar, ikametgahlari itibariyle ilgili sube sinirlarindaki üyeler ilgili subeye 3 ay (üç ay ) içerisinde nakil olur.
h)       Bütün subelerdeki kayitli üyelerin listeleri dogru bilgileri ile donaninmis halde her 6 ayda bir genel merkeze gönderilir. Genel merkez bu üyeleri numaralandirarak Ana kütüge  kayitlarini yapar.
i)        Üyelige kabulü yönetim kurulunca reddedilen  veya üye olupta istifa edenler, üzerinden 1 yil geçmedikçe yeniden basvuramazlar. Basvurularini da genel merkez disinda hiçbir subeye yapamazlar. Bu kisilerin herhangi bir sekilde üye basvuru kabülü veya kaydi subelerce yapilmis olsa dahi hiçbir hüküm ifade etmez.
j)        Her asil üye yillik 6 (Alti YTL) YTL aidat öder. Toplanan aidatlarin en az %5’ni subelerce genel merkeze sube genel kurullardan bir ay önce ödenir.
k)      Üyelik kayit ücreti ve üyelik yillik aidatlari genel kurullarca günün sartlarina göre uyarlanir.
Madde 6- FAHRI ÜYELER
                      Fahri üyelerden kaydiye ve üyelik aidati alinmaz. Fahri üyeler arzuladiklarinda dernege teberruda bulunabilirler.
 Madde 7- ÜYELIGIN SONA ERMESI
a)    Üyelikten istifa edenler ve yönetim kurulunun iki yazili ihtarina ragmen üyelik aidatini ödememekte israr eden üyelerin üyeliklerine yönetim kurulu karari ile son verilir.
b)    Ahlaken sukut edenler, dernek içinde ve disinda Bati Trakyalilarin ve dernek üyelerinin, birlik ve beraberliklerini bozacak nitelikte faaliyette bulunanlar, dernegi alet ederek sahislarina menfaat temin edenler, yönetim kurulu karari ile disiplin kuruluna sevk edilebilirler.
c)    Sube disiplin kurullari disiplin kuruluna sevk edilen üyelerle ilgili olarak ihtar veya kinama cezasi verebilir.
d)    Dernek üyeliginden ihraci gerektiren hallerde sube Disiplin kurulu üye hakkinda tanzim ettigi dosyayi islem yapilmak üzere genel merkez yönetim kuruluna  sevk eder. Genel merkez yönetim kurulunun sevketmesi durumunda genel merkez disiplin kurulu sube disiplin kurulunun ve üyenin yazili iddia ve savunmalarini alir. Genel merkez disiplin kurulu üyeligin sona erdirilmesi ile ilgili olarak ihtar, kinama, geçici ihraç veya kesin ihraç cezasi verebilir.
e)    Üyelikleri disiplin kurulu karari ile sona eren üyeler, ilk olagan genel kurulda ihraç kararina, itiraz edebilirler. Bu durum karsisinda gündemde bulunmamasina ragmen genel kurul divan baskani müracaat sahibinin yazili veya sözlü istegini genel kurula sunar. Bunun üzerine görüsme açilir, denetim kurulu ihraç karari ve gerekçelerini genel kurula sunar, devaminda en az biri lehte, biri alehte olmak üzere bu konuda iki kisiye söz verilir. Son olarak savunmasini yapmak üzere ihraç karari verilen kisiye de söz verilerek dinlenir. Bu görüsmeden sonra genel kurul bu bilgiler isiginda kararini oylama ile verir. Genel kurul karari nihai ve kesindir. Itiraz edilemez.  Disiplin kurulu kararina ilk olagan genel kurulda itiraz edilmedigi takdirde karar kesinlesir ve üyenin hiçbir itiraz hakki kalmaz.
f)    Genel merkez yönetim kurulu 7.maddenin “b” fikrasindaki hükümlere aykiri davranan üyeleri re’sen genel merkez disiplin kuruluna sevkedebilir veya disiplin kurulu re’sen üye hakkinda sorusturma baslatip,  ihtar, kinama, geçici veya kesin ihraç kararlari verebilir.
 Madde 8- DERNEK FAALIYETLERININ YÜRÜTÜLMESI
a)    Dernegin yurtiçi ve yurtdisi bütün faaliyetleri genel merkez yönetim kurulunca yürütülür. Genel merkez yönetim kurulu lüzum gördügü il, ilçe veya diger  ihtiyaç hasil olan yerlerde genel kurul karariyla sube veya lokal açabilir. Sube bulunmayan il ve ilçelerde genel kurul kararina gerek duyulmaksizin gerek görüldügü taktirde genel merkez yönetim kurulu karari ile temsilci veya temsilciler tayin ederek temsilcilik açabilir, var olan temsilcileri degistirebilir, temsilciligi tamamen kapatabilir. Subeler kendi bölgelerinde kendi üyelerine yönelik faaliyetlerini yapabilirler ve bu faaliyetlerini genel merkez yönetimine yazili raporla 6 ayda bir bildirmek zorundadirlar. Sube ve lokaller, temsilcilikler dernek tüzügünün üçüncü maddesine bagli kalarak genel merkez yönetiminin denetimine tabii olarak görev ve faaliyetlerini sürdürürler.
b)    Dernegin faaliyetlerinin yürütülmesi esnasinda subelerden herhangi biri genel merkez disinda faaliyet göstermeye çalisirsa ilgili sube yönetimi genel merkez yönetim kurulu tarafindan uyarilir, ikinci uyari nedeni görevden almayla sonuçlanir. Herhangi bir sube baskani veya yönetimi dernegin adini ve simgelerini kullanarak dernegi yasalar ve  antlasmalar çerçevesinde zor durumda birakacak faaliyette bulunursa o sube baskani ve yönetimi uyariya gerek kalmaksizin genel merkez yönetim kurulu tarafindan görevden alinir ve disiplin kuruluna sevk edilir. Ilgili sube baskani ve yönetim kuruluna gerekçeli karar yazili teblig edilir. Genel merkez yönetim kurulu ilgili sube baskanligina ve yönetimine ilgili sube üyeleri arasindan geçici olarak görev yapmak üzere atama yapar. Subenin olagan genel kuruluna 6 aydan az süre  bulunmasi durumunda olagan genel kurula kadar, daha fazla süre bulunmasi halinde,  geçici olarak atanan yönetim kurulu 3 ay içinde olaganüstü genel kurulu toplayarak seçimleri yeniler,  görevden alinanlar bir sonraki olagan genel kurula kadar yönetim kurullari için aday olamazlar. 
Madde 9- GENEL KURUL
                               1- GENEL KURULA KATILMA  ESASLARI:
a)    Genel kurulu yapilacak olan subede kayitli bulunan ASIL üyeler genel kurulun yapilacagi tarihten en az 1(bir) ay önce aidatlarini ödemis olmak kaydi ile sube genel kuruluna katilirlar.
b)     Sube genel kurullarina katilma hakkina sahip olan üyeler ve genel merkez üyeleri  genel merkez genel kuruluna katilma hakkina da sahiptirler.
c)     Subeler genel kurullara katilip seçme-seçilme hakkina haiz üyelerinin listelerini genel merkez genel kurulunun yapilmasindan 1(bir) ay öncesinde genel merkeze göndermek zorundadirlar.
d)    Genel Merkez genel kurulu Mayis ayi içerisinde iki yilda bir toplanir. Subeler ise 1 Ocak’tan itibaren Subat ayi sonuna kadar genel kurullarini bitirmis olacak sekilde genel kurullarini yaparlar.
      2- OLAGAN GENEL KURULUN TOPLANMASI       
                  a)     Genel merkez genel kurulunun toplanabilmesi ve kongrenin açilabilmesi için sube genel kurullarinda oy kullanma hakkina sahip üyelerden olusan ve genel merkeze iletilen üye listelerindeki kayitli toplam üye sayisinin yarisindan bir fazlasinin toplantiya katilmis olmasi sarttir. Ilk toplantida ekseriyet saglanamadigi takdirde genel kurul 1(bir) hafta sonrasina ertelenir. Ikinci toplantida ekseriyete bakilmaksizin toplanilir. Ancak katilan sayisi genel merkez zorunlu kurullarinda görev alacak olan yönetim ve denetim kurullarinin üye tam sayisinin iki katindan az olamaz. Ayni esaslar sube genel kurullarinda da uygulanir. Bu temin edilmedigi takdirde genel kurul yapilamaz ve dernekler yasasinda ön görülen hususlar dahilinde genel kurul bir kereye mahsus olmak üzere 2(iki) ay ertelenir. Erteleme süresincede eski yönetim görevine devam eder.
                   b)      Genel kurulu yönetecek Divan baskanligi ve yönetimi açik oyla seçilir.
c)     Dernek yönetiminde görev alacak baskan, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile , disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri gizli oyla seçilir.
d)    Genel merkez genel kurulunda genel baskan adayinin tanzim ettigi genel baskan adayi, yönetim kurulu asil ve yedek üye adaylari, denetim kurulu asil ve yedek adaylari , disiplin kurulu asil ve yedek üyelerden olusan matbu oy listeleri ile seçimler gerçeklestirilir.
e)     Sube genel kurullarinda da ayni esaslar uygulanir.
f)     Matbu seçim listeleri üzerinde silinti ve degisiklik yapilamaz . Oylama liste usulü kabul görür,  yapilan degisiklikler ve silintiler hüküm içermez. 
Madde 10-   OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL
a)    Yönetim kurulunun, denetim kurulunun veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine yönetim kurulu bir ay içinde olaganüstü genel kurulu toplantiya çagirir.
b)    Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamamasi; Yönetim kurulu üye sayisi bosalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayisinin yarisindan asagi düserse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafindan 1(bir) ay içinde toplantiya çagrilir. Çagrinin yapilmamasi halinde, dernek üyelerinden birinin basvurmasi üzerine mahallin Sulk Hukuk Hakimi durusma yaparak dernek üyelerinden seçecegi 3(üç) kisi ile 1(bir) ay içinde genel kurul toplamakla görevlendirir.
c)     Genel baskanin herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde genel merkez yönetim kurulu olagan genel kurula alti aydan az bir süre kalmis ise ikinci baskanin baskanliginda olagan genel kurula kadar, aksi taktirde en geç 3 ay içinde olagan üstü genel kurula gitmek zorundadir.
Madde 11-Dernegin en yetkili organi genel merkez genel kuruludur.
                       Genel Kurul:
a)    Tüzükte lüzum gördügü tadil ve ilaveleri yapar .Tüzügü onaylar.
b)   Genel baskan, genel merkez yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurullarini seçer. Subelerde ise sube baskanini, yönetim, denetim ve disiplin kurullarini asil ve yedeklerini  seçer.
c)   Bu kurullarin faaliyetlerini, hesaplarini kararlarini kontrol edip bütçelerini onaylar.
d)    Dernegin feshine karar verebilir.
e)   Genel merkez yönetim kurulunun tüzügün 3.maddesinde yazili amaçlar  dogrultusunda faaliyet gösteren dernek,  federasyon gibi kuruluslarin olusturulmasina katilma ve platform olusturulmasina katilma yetkisi verebilir.
f)   Dernegin federasyonlara, platformlara katilmasina karar verir ve  bu federasyonlarda delege olarak bulunacak kisileri seçer veya genel merkez yönetim kuruluna yetki verir.
 Madde 12-GENEL KURULUN AÇILMASI ve DIVAN TESKILI
                               Genel kurula giriste daha önceden ilgili makamlara verilmis olan genel kurul hazirun listelerine bütün üyeler imza atarak salona girerler. Bu imzalar ayni zamanda yoklama yerine geçer. Imzalarin sayilmasi ile ekseriyetin saglandigi anlasilinca yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi bir yönetim kurulu üyesi genel kurulu açar. Divan teskili için yapilan teklifleri oya sunar, açik oyla o günkü genel kurulu idare edecek olan divan baskani ve diger görevlilerin seçimini saglar. Divan tesekkül ettikten sonra genel kurulun idaresini divan heyetine birakir.
Madde 13-DIVAN KURULUNUN GÖREVLERI
a)    Divan, genel kurulu istirak eden üyelere yönetim kurulu tarafindan ilan edilen gündemi okur, gündemde degisiklik isteyen olup olmadigini sorar. Degisiklik talebi varsa önergeleri okur ve oya sunar. Teklifler kabul edilirse gündeme ilave ederek olusan gündemi genel kurulun onayina sunar ve genel kurulun çalismasini baslatir.
b)     Divan, dernek organlarinda görev alacak üyeleri kurula açiklar ve ayri ayri tanitir.
c)     Seçimlerin gizli oy açik tasnif usulü ile yapilmasini saglar.
d)    Dernek mühürü ile mühürlü oylarin muteber oldugunu ilan eder.
e)    Seçimler genel merkezde genel baskan adayi, yönetim kurulu asil ve yedekleri, denetim kurulu asil ve yedekleri, disiplin kurulu asil ve yedeklerinin yazili bulundugu matbu listeler -oy pusulasi- ile yapilir. Ayni esaslar sube genel kurullarindaki seçimlerde de geçerlidir.
f)     Seçim oy pusulalarina genel merkezde basta genel merkez baskan adayi, yönetim kurulu asil ve yedek adaylari, denetim kurulu asil ve yedek adaylari, disiplin kurulu asil ve yedek adaylari sira ile yazilir.
g)     Seçmen liste usulüne riayet etmek zorundadir.
h)     Divan genel kurul zabitlarini tutar onaylar ve ilan eder.
Madde 14-FEDERASYON DELEGELERININ SEÇIMI
a)    Olagan genel kurulun yapildigi tarihte, dernegin üyesi bulundugu federasyonlarin genel kurullarinda dernegi federasyon delegesi olarak temsil etmek için iki yil süre ile görev yapmak üzere genel merkez baskan adayi listesi eki ile birlikte oylanir. Genel baskanligi kazanan listenin federasyon delege listesi de kazanmis sayilir.Genel baskan adayinin listesinin disinda delege listesi verilemez.  Seçildikleri yönetim kurulunun seçimli olaganüstü genel kurula gitme karari almalari veya o sonucun dogmasi halinde delege listeside yenilenir.
b)    Olagan Genel kuruldan sonra üye olunan federasyonlarin delegeleri, ilk olagan genel kurula kadar dernegi temsil etmek üzere  genel merkez yönetim kurulunca tesbit edilecek üyelerden olusur. 
Madde 15-GENEL MERKEZ YÖNETIM KURULU
A)   Genel baskan, 10(on) asil üye, 10(on) yedek, 3(üç) denetim kurulu asil, 3(üç) yedek, 3(üç) disiplin kurulu üyesi asil ve 3(üç) yedek üyeden olusur.
B)      GENEL MERKEZ YÖNETIM KURULUNUN GÖREVLERI
 Genel merkez yönetim kurulu tüzük hükümlerine bagli kalmak kaydi ile asagida yazili faaliyetleri ve genel kurulun tevdi   ettigi  görevleri yaparlar.
a)    Dernek adina (ilgili kurumlardan izin almak kaydiyla) yardim toplama ve bagis(teberru) kabul etme.
b)    Yillik bütçeyi tanzim etmek.
c)    Lüzumlu hallerde menkul ve gayri menkulleri kiralamak ve satin almak bina için arsa alip üzerine lokal veya yurt yaptirmak, bu gayri menkulleri dernek adina tapuda tescil ettirmek. Dernek adina kayitli bulunan ihtiyaç fazlasi gayrimenkulleri kiraya vermek. Genel kuruldan izin almak kaydi ile gayrimenkulleri alir ve satar.
d)    Kurulucak komisyonlara kültürel arastirmalar yaptirmak, paneller ve konferanslar tertip etmek.
e)    Maddi durumunu iyi olmayan Bati Trakyali ögrencilere egitim ve burs yardiminda bulunmak.
f)    Geziler, geceler, piknikler ve üyelerle kaynasma ve dayanismayi saglayacak aktiviteler tertiplemek.
g)    Eglenceler ve sportif faaliyetler düzenlemek.
h)    Dernek faaliyetlerini yürütebilmek için dernek binasini tanzim etmek ve mali yardimda bulunacak müessese ve kisilerin destegini saglamak.
i)     Ihtiyaç sahibi Bati Trakyaliya sosyal yardimlarda bulunmak.
j)     Üç ayda bir genel merkez yönetiminin önceden tayin ve tespit edecegi yerlerde baskan ve yöneticileri ile genel merkez genel baskan ve yönetim kurulu üyelerinin katilacagi TESKILAT toplantisi düzenlemek. Bu toplantiya basin mensuplari, fikir adamlari, eski dernek baskani ve yöneticilerle genel baskanin toplantida bulunmasini lüzum gördügü kisileri çagirabilir.
k)    Yapilacak olagan ve olaganüstü genel kurullarin üyelere duyurulmasi için en az 15(onbes) gün önceden bir gazete veya yazili posta  veya elektronik posta duyurusu ile toplantiya davet eder. Ayni ilanda birinci toplantida ekseriyet temin edilmedigi takdirde ikinci toplantinin ne zaman hangi saatte ve yerde yapilacagi bulunacak sekilde toplantiya davet eder.
l)     Dernegin bütün faaliyetleri genel merkez yönetim kurulunca yürütülür. Genel merkez yönetim kurulu lüzum gördügü yerlerde  lokal açabilir. Ancak sube ve lokaller tüzügün 3.cü maddesine bagli kalarak görev yaparken genel merkezin denetimine tabidir. Görev ve yetkileri disina çikan sube ve lokaller zorunlu hallerde genel merkez yönetim kurulu karari ile geçici olarak ilk genel kurul kararina kadar kapatilabilirler kesin karari genel kurul verir. Sube bulunmayan il ve ilçelerde genel kurul kararina gerek duyulmaksizin gerek görüldügü taktirde genel merkez yönetim kurulu karari ile temsilci veya temsilciler tayin ederek temsilcilik açabilir, var olan temsilcileri degistirebilir, temsilciligi tamamen kapatabilir
m)   Genel kurulca onayli esaslar dahilinde dernek adina Dergi- Gazete ve her türlü tanitici yayinlar çikarir.
n)    Dernegin tüm faaliyetlerini genel merkezde genel baskan ve yönetim kurulu, subelerde sube baskani ve yönetim kurulu üyeleri yürütür. Ancak tüm subelerin genel merkez yönetim kurulunun çizdigi prensipler ve çalisma programi dogrultusunda çalisma yapmalari mecburidir. Tüzügün müsaade etmedigi herhangi bir girisimde bulunmalarina izin verilmez. Genel merkez yönetim kurulu toplantilarina sube baskani, baskan yardimcisi veya sekreteri gözlemci olarak katilabilir. Gerektiginde fikirlerini ifade ederler. Fakat oylamaya katilamazlar. Ayni sekilde genel merkez baskani ve yönetim kurulu üyelerinin de subelerin yönetim kurulu toplantilarina katilabilirler. Temsilciler de genel merkez yönetim kuruluna davet üzerine genel merkez yönetim kurulunu izlemek ve bilgilendirilmek veya bilgi vermek üzere  katilabilir.
Madde 16-YÖNETIM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ
                               Genel merkez yönetim kurulunda genel baskan disinda, genel baskan yardimcisi(2.baskan), genel sekreter, genel sekreter yardimcisi, teskilat baskani, teskilat baskan yardimcisi, sayman üye(veznedar), sosyal islerden sorumlu baskan yardimcisi, kadin komisyonlarindan sorumlu baskan yardimcisi, gençlik komisyonlarindan sorumlu baskan yardimcisi, sivil toplum örgütlerinden sorumlu baskan yardimcisindan olusur. Ihtiyaç dogmasi halinde  yönetim kurulu ihtiyaca göre görevler ihdas edebilir.
a)    Genel Baskan :Tüzük geregince dernegin çalismalarini planlar, toplantilari idare eder. Genel merkez yönetim kurulunda ve genel merkezle subeler arasindaki koordineli çalismayi planlar. Tüzügün 3.cü maddesinde belirlenen gayelerin yerine gelmesi için çalismalar düzenler.
b)    Genel Baskan Yardimcisi / 2. Baskan: Dernege ait, dergi ve diger yayin organlarinin yayina hazirlar, dernegin faaliyetlerini tanzim eder ve ihtiyaçlarini tespit eder. Kütüphane, tiyatro, müzik, konferans, siir, edebiyat, folklor gibi faaliyetlerin kaynaklarini arastirir ve bütün bu çalismalari planlar. Genel baskanin yoklugunda genel baskanin haiz oldugu yetkileri kullanir.
c)    Genel Sekreter : Yönetim kurulu toplanti gündemini belirler. Bilumum evraklari ve muhaberati düzenler ve idare eder. Karar defterini tanzim eder,yazismalari yapar,dernegi ilgilendiren konularda ulusal ve uluslar arasi mevzuati takip eder. Yurtiçi ve yurtdisindaki kurum ve kuruluslarin tertip ettikleri konferanslari ve benzeri toplantilari, önemli anma günlerini tespit eder ve yönetim kuruluna sunar. Çalisma yazismalarini düzenler,giden evraklari baskanla birlikte imza eder.
d)    Genel Sekreter Yardimcisi : Genel sekretere yardimci olur. Genel sekreter ile uyum içinde genel sekreterlik görevlerini yürütürler. Genel sekreterin yoklugunda genel sekreterin haiz oldugu görev ve yetkileri kullanir.
e)    Teskilat Baskani: Genel merkez ve sube irtibatlarindan sorumludur. Subelerin dilek ve isteklerini dinler halledemediklerini yönetim kuruluna getirir. Kaynaklari tespit eder ve teklifi yönetim kuruluna sunar.
f)     Teskilat Baskan Yardimcisi : Teskilat baskanina yardimci olur. Teskilat baskani ile uyum içinde çalisarak aktivitenin artmasinda yardimci olur.
g)    Sayman Üye / Veznedar : Dernegin gelir-giderlerini tanzim eder. Dernek gelirlerinin toplanmasini saglar, muhasebe defterlerini düzenler. Dernek makbuzlarini muhafaza eder, aidat ve teberru toplayacaklara zimmetle makbuz teslim eder. Demirbaslarin korunmasini ve demirbas defterine kaydini saglar. Yillik bilançoyu tanzim eder. Dernegin parasini dernek hesabina bankalara yatirir. Hesap vaziyetini yönetim kurulu toplantilarinda açiklar.
h)    Sosyal Islerden Sorumlu Baskan Yardimcisi : Yardima muhtaç üyelerimize yapilacak yardimlari koordine eder. Üyeler arasindaki kaynasmayi saglayacak sosyal aktiviteleri yürütür.
i)    Gençlik Komisyonlarindan Sorumlu Baskan Yardimcisi: Gençlerin dernegin amaçlarinin gerçeklesmesinde daha etkin yer almalarini saglayacak koordinasyonlar yapar. Gençlik komisyonu üyeleri ile birlikte Tüzük hükümleri çerçevesinde etkinlikler düzenler.
j)    Kadin Komisyonlarindan Sorumlu Baskan Yardimcisi: Kadin üyelerin dernegin amaçlarinin gerçeklesmesinde daha etkin yer almalarini saglayacak koordinasyonlar yapar.  Kadin komisyonu üyeleri ile birlikte Tüzük hükümleri çerçevesinde etkinlikler düzenler.
k)    Sivil Toplum Örgütlerinden Sorum Baskan Yardimcisi: Bati Trakya Türkleri Dayanisma dernekleri disindaki, tüm sivil toplum örgütleri ile Koordinasyonu saglar. Dernegin sivil toplum örgütleri nezdinde tanitimini yapar.
Yönetim kurulu dernegin faaliyetlerini yürütmesi asamasinda gerekli gördügü kadar personel istihdam eder ve kendilerine yönetim kurulu karari dogrultusunda tahsisat yapilir.
Madde 17-TOPLANTI VE KARARLAR
a)    Yönetim kurulu toplantinin günlerini tespit eder. Toplantiya katilmayan ve mazeret bildiren üye izinli sayilir. Yönetim kurulu toplantisinda bir önceki toplantida alinan kararlar gözden geçirilir. Genel sekreter tarafindan hazirlanmis olan yeni gündem olusturulur, gündeme ilave edilecek olan hususlar tespit edilir. Oylanarak gündem karar defterine yazilir. Gündem maddeleri  tercih sirasina göre görüsülebilir. Gündem maddeleri ayri ayri karara baglanarak karar defteri imza edilir. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantiya katilmayan yönetim kurulu üyesi müstafi sayilir.
b)    Yönetim kurullari üye tam sayisin salt çogunlugu ile toplanir ve en az üye tam sayisin salt çogunluguyla karar alirlar. Toplantilari baskan bulunmadigi zaman baskan yardimcisi yönetir.
Madde 18-TEMSIL VE ILZAM
a)    Dernegin yazismalari çift imza ile yapilir. Yazismalari genel baskan ve genel sekreter imzalar.
b)    Mali konularda dernegi ilzam edecek her türlü islemlerde genel baskan ve sayman üyesinin müsterek imzalari gerekmektedir.Yönetim Kurulu yeni düzenleme de yapabilir.
Madde 19-  Yönetim kurulu karari olmadikça sayman 50 YTL (elli YTL) TL'den fazla harcamada bulunamaz. Bu miktar yönetim kurulu kararlari ile güncellestirilir. Yapilacak harcamalar ilk yönetim kurulu toplantisinda karara baglanir.
 Madde 20-Dernegin kasasinda memur kat sayisi x 0,1 Yeni Kurus 'tan fazla nakit bulundurulamaz. Mevcut nakitler bankalara yatirilir. Bankalarda hesap açma, kapatma, para çekme, çek kesidesi islemlerinde dernegi temsil ve ilzama genel baskan ve saymanin müsterek imzalari veya bunlardan herhangi birisiyle birlikte yönetim kurulunca yetki verilecek yönetim kurulu üyesinin müstereken atacaklari imza ile mümkün olabilecektir. Bankalar ve kambiyo islemleri tarif edildigi sekliyle en az iki imza ile mümkündür.
Madde 21-Sarf evraklari : Harcamalarin sarf evraklari yönetim kurulu üyelerince incelenir, baskan ve sayman üye tarafindan imzalanir.
Madde 22-Dernek amacini gerçeklestirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasi halinde yönetim kurulu karari ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alimi konularinda olabilecegi gibi nakit olarak ta yapilabilir. Ancak bu borçlanma, dernegin gelir kaynaklari ile karsilanamayacak miktarlarda ve dernegi  ödeme güçlügüne düsürecek nitelikte yapilamaz.
Madde 23-GELIR KAYNAKLARI
                               Dernegin gelir kaynaklari sunlardir;
                               a)     Üyelige kaydiye ücreti.
b)     Yillik üye aidati
c)     Yardimlar (gerekli mercilerden izin almak kaydi ile), bagislar
d)     Müsamere, balo, spor müsabakalari, geziler, çay ve yemek gelirleri, piyango  ve  tesis edilecek müessese gelirleri
Madde  24- SUBE AÇMA VE KAPATMA
                         Genel Kurulun verecegi yetki ile subeler ihtiyaca göre genel merkez yönetim kurulu karari ile açilir. Subelerin kapatilmasi kararini da genel merkez yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul verir. Genel merkez yönetim kurulu üç kisilik geçici kurulu bir yazi ile subenin açilacagi il veya ilçenin en büyük mülki amirine bildirilir. Bu bildirimden sonra geçici kurul;
a)    Üye kayitlarini yaparak 6 ay içinde genel kurulu toplar.
b)    Genel kurulda sube baskani, yönetim kurulu ve yedekleri, denetim kurulu ve yedekleri, disiplin kurulu ve yedekleri gizli oyla seçilir. Tasnif genel kurul huzurunda açik yapilir.
c)    Subelerde kongreye istirak eden, oy kullanan ve ayni zamanda seçilmek isteyen üyenin o yila ait aidatini ödemis olmasi sarttir. Subeler hazirun listelerini resmi makamlara teslim ederken bir nüshasini da genel merkeze göndermek zorundadir.
d)    Genel merkezin kongresine katilmak için subede kayitli üyelerin geçerli kimliklerine göre listeler tanzim edilir. Aidatlarini ödedikleri ibaresi yazilarak yönetim kurulunca onaylandiktan sonra genel merkez kongresinden 1(bir) ay önce genel merkeze teslim edilir.
e)    Kapatilan subelerin tüm malvarliklari genel merkeze aktarilir. Kapatilan subelere kayitli bulunan üyelik kayitlari da üyenin  istekleri dogrultusunda en yakin subeye nakledilir.
Madde 25-  SUBE YÖNETIM KURULLARI
                                Sube yönetim kurullari bir baskan, alti asil, alti yedek, üç denetim asil, üç yedek, üç disiplin asil, üç yedek üyeden olusan liste ile seçilirler. Listelerle ilgili  genel merkez yönetim kurulunun olusmasindaki esaslari göz önünde bulundurularak olusturulur. Sube yönetim kurulunda baskan hariç alti üyenin görev bölümü 2.baskan, sekreter, veznedar, sosyal islerden sorumlu baskan yardimcisi ,gençlik ve kadin komisyonlarindan sorumlu baskan yardimcisi  ve sivil toplum örgütlerinden sorumlu baskan yardimcisi olarak yapilir.
Madde 26-SUBE ÇALISMALARI
                               Sube yönetim kurullari genel merkezle koordineli çalisirlar. Madde 3(üç)’teki çalisma kanunlari içinde  sube üye kayitlarindaki degisiklikleri 6 ayda bir genel merkeze isim-soyadi adres içeren yazili dökümler ile üye kayit formlarinin bir kopyasini gönderir. Subeler genel kurullarindan sonra en geç 15(on bes) gün içinde gelir-giderlerini ve genel kurul tutanaklarini genel merkeze gönderir.
Madde 27- TEMSILCILIKLERIN AÇILMASI ve KAPATILMASI
                                Dernek, gerekli gördügü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amaciyla genel kurul kararina gerek duyulmaksizin genel merkez yönetim kurulu karari ile yurt içinde ve yurt disinda (ilgili makamlardan izin almak kaydi ile) temsilci veya temsilciler tayin ederek temsilcilik açabilir, var olan temsilcileri degistirebilir, temsilciligi tamamen kapatabilir. Temsilciligin adresi yönetim kurulu karariyla temsilci olarak görevlendirilen  kisi veya kisiler tarafindan genel merkez tarafindan düzenlenen temsilci yetki belgesi ile birlikte o yerin mülki amirine yazili olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilemez. Sube temsilcilik açamaz.
Madde 28-TUTULACAK DEFTERLER
                               Genel merkez ve subeler dernekler kanununda belirtilen defterleri usulüne uygun olarak tutmaya mecburdurlar.
Madde 29-GENEL MERKEZ VE SUBE DENETIM KURULLARI GÖREV  YETKILERI
                               Denetim kurulu üyeleri genel merkez ve subelerde 3(üç) asil ve 3(üç) yedekten olusur. Denetim kurullari genel kurullarda gizli oyla seçilir. Genel merkez denetim kurulu üyeleri sube denetim kurullari ile birlikte çalisarak subeleri denetler. Noksanlar için sözlü ve yazili ikazda bulunurlar.
                               Denetim Kurulu Yetkileri;
                               Denetim kurulari yilda 3 defa yönetim kurullarinin
                               a)    Kararlarini,
b)    Gelir-Giderlerini,
c)    Yönetim kurullarinin çalismalarini denetler.
d)    Denetleme kurulu üyeleri  6(alti) ayi geçmeyen süreler içerisinde yönetim kurulunun faaliyetlerini denetler ve rapor hazirlar.
Denetim kurullari tespit ettikleri noksanliklari düzeltilmek için yönetim kurullarina raporla sunar.
Madde 30-GENEL KURULDA DENETLEME RAPORLARI
                               Denetim kurullari genel kurullara hazirlamis olduklari raporlari yazili olarak sunmak zorundadirlar.
 Madde 31-DISIPLIN KURULU
                               Genel kurulda gizli oyla 3(üç) asil ve 3(üç) yedek üye olarak seçilirler. Üyelerin birbirleri ile olan anlasmazliklari, üyelerle yönetim kurullari arasinda dogabilecek olumsuzluklara hakemlik eder. Tüzügün 7.ci (yedinci) maddesindeki tevdi edilen görevleri yerine getirir.
 Madde 32-ISTISARE KURULU OLUSTURULMASI
                               Dernek faaliyetlerine daha çok üyenin katilimini saglamak dernek faaliyetlerini daha rasyonel hale getirerek, daha genis kitlelere ulastirmak, her türlü görüs, düsünce ve bilgiden faydalanilarak daha çok beyin gücünü dernek çatisi altinda toplayarak dernek yararina çalisma saglamak için Istisare Kurulu olusturulur. Çalisma prensipleri genel merkez yönetim kurulunca belirlenir ve yilda en az bir kez toplantiya çagrilir. Genel merkez yönetim kurulu bu kurula amaca yönelik hizmet için faydali olabilecek kisileri tespit eder ve kurul topantilarina davet eder.
                               Yönetim Kurulu uygun görmesi halinde Genel Baskan Danismani veya Genel Koordinator atayabilir.Çalisma prensiplerini yönetim kurulu tespit eder.
Madde  33-DERNEGIN FESHINDE DEMIRBASLAR VE AKTIFLER
                               Dernegin feshi veya kapanmasi durumunda bilumum demirbas, esya, menkul, gayri menkuller borçlarin tasfiyesinden sonra Bati Trakya Egitim Kültür ve Saglik Vakfina, Bati Trakya Egitim Arastirma ve Cami Yaptirma Vakfina, Bati Trakya adi altinda faaliyet gösteren Bati Trakya Spor Kulüplerine  esit sekilde pay edilir.
Madde 34-TÜZÜK TADILAT ISTEGI
                               Genel Merkez Yönetim Kurulu veya üye tam sayisinin 2/3( üçte iki) teklifi ile Genel Kurula katilanlarin 2/3 (üçte iki) oy çokluguyla yapilir.
Madde 35-TÜZÜKTE DÜZENLENMEMIS HUSUSLAR
                               Is bu tüzükte düzenlenmemis hususlarda Türk medeni kanunu hükümleri, dernekler kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Geçici  Madde 1: Bati Trakya Türkleri Dayanisma Dernegi  görev basinda olan tüm sube ve genel merkez kurullari  tüzügün degitirilmis ilgili maddelerinde belirtildigi sekilde iki yilda bir toplanir. Iki yillik görev süresini dolduran yönetim kurullari bir defaya mahsus olmak üzere sube genel kurullarini iki yillik görev süresinden sonraki ilk  Ocak veya Subat ayinda genel merkez genel kuruluda iki yili doldurduktan sonraki ilk Mayis ayinda  yapilir.
(Son Tüzük Degisikligi : 25 Ocak 2006)
               


Yorumlar - Yorum Yaz